Как да диагностицираме неизправности по климатика 

Публикивано на: Thu, 2006-05-18 21:20 от Blake

Въведение

Климатичната инсталация при Е-класата на Мерцедес е комплексна система съставена от турбинен вентилатор, компютър, релета, превключватели и охладителна състем.

With a system this complex, it’s likely that you’ll encounter an air conditioning problem at some point during your ownership. Thankfully, the onboard climate control computer has a self-check mode that can help you quickly diagnose air conditioning problems.

За по-лесно диагностициране, автора е написал софтуерна, интернет базирана програма която ще анализира резултатите от проверката на вашия климатроник. Всичко което трябва да направите е да следвате инструкциите, да въведете стойностите и кодовета на грешка и да получите (надявам се) вашата диагноза.
Програмата за диагностига е налична онлайн от ТУК.

Изисквания

Необходими умения

Първо ниво: Ако вие можете да следвате простите инструкций и успеете да запишете 10 от общо 20 цифри, вие можете да се справите. Прекалено сте зает? Прехвърлете тази работа на 11 годишния си син. Просто се уверете че няма да подкара колата през стената на хола.

Необходими Инструменти

Химикал и лист хартия.

Необходими Части

Няма.

Инструкция

Част 1 — Събиране на данни от датчиците

Първо ще съберем показанията от всички датчици на климатроника. Тези датчици постоянно подават информация на компютъра за различни параметри касаещи работата на системата като температура, налягане на фреона и др. Odds are if something’s wrong, a sensor will pick it up. Let’s get started!

 • Запалете двигателя.
 • Натиснете бутона “AUTO” от панела на климатроника.
 • Включете A/C (напр. “EC” не трябва да свети; if the light won’t shut off, continue with this test. We’ll address your “EC” light on the next page.)
 • Оставете мотора да работи около 3 минути за да вдигне температура.
 • Настройте температурата и на двете зони на 72°F - максималната. Можете да постигнете това бързо натискайки синята и червената стрелка едновременно.
 • Натиснете и задръжте бутона “REST” за пет секунди или докато лявата част на LCD дисплея покаже “01.” Лявата част показва кой датчик проверяваме в момента. В този случай, #1 е датчика за температура в купето. Дясната част на дисплея показва стойноста отчетена от датчик #1 (в случая, температурата в купето).
 • Натиснете левия бутон “AUTO” за да преминете на следващия датчикНатиснете десния бутон “AUTO” за да се върнете на предишен датчик..
 • Запишете си идентификатора на всеки датчик (лявата част на дисплея) и съответстващата му стойност (дясната част на дисплея). За примера от горната картинка трябва да запишем, че датчик #5 има стойност 6.
  • Трябва да направите това за датчици #1-8. Можете да запишете стойностите и на останалите датчици, обаче те не са свързани със работата на климатроника. Подробно описание на предназначението и стойностите за всеки всеки един датчик е описано в част 3.
 • Когато сте готови, натиснете бутона “REST” за да излезете от диагностичния режим.

Част 2 — Събиране на кодовете за грешки

Сега ние имаме стойностите на всички датчици, време е да проверим за кодове на грешки. Прочетете тази част внимателно, защото имате само 20 секунди да ги видите след като превключите дисплея в режим за показване на грешки.

 • Включете на контакт. Времето от 20 секунди започва да тече.
 • Увеличете температурата на лявата зона (лява червена стрелка) докато в лявата част на дисплея се покаже “HI.”
 • Намалете температурата на дясната зона (дясна синя стрелка) докато в дясната част на дисплея покаже “LO.”
 • Ако времето за горната операция е надвишоло 20 секунди, изключете от контакт и вклчюете отново. Вашите HI/LO настройки се запазват. Започва отброяване на нови 20 секунди.
 • Натиснете и задръжте едновременно бутоните “EC” и “REST” за 5 секунди.
 • Индикатора на бутона за рециркилация на въздуха започва да мига и на дисплея се появява "OFF".
 • Натискане десния бутон “AUTO”. При липса на грешки в паметта, в дясната част на дисплея ще се появи "FF".
 • Ако в паметта има код на грешка, дисплея ще изглежда както в примера. Символа ‘E’ е префикс  и показва наличие на грешка -Error”. В посочения пример, вие имате код на грешка B1234.
 • Запишете всички кодове на грешки. За да превъртите всички кодове, натискайте десния бутон “AUTO”. Подробно описание на кодовете за грешка ще намерите в част 3.
 • Грешките могат да бъдат изчистени.
  Естествено преди това е редно те да бъдат записани. Изчистването на кодовете за грешки може да стане само докато системата се намира в диагностичен режим. За да го направите, натиснете едновременно и задръжте левия и десния ботони "Auto" за повече от 2 сек. В лявата част на дисплея трябва да се повяви "d" (delete), а от лявата - "FF".
 • Когато завършите, използвайте “REST” бутона за изход.

Част 3 — Събиране на стойности от датчиците и кодове на грешки

Събраните данни могат да бъдат анализирани по следвашите две таблици.
Освен това както казахме в началото, можете да използвате онлайн софтуера за диагностика, намиращ се на следния адрес:
http://www.eclassbenz.com/acdiag/ 
Повече от препоръчително е да ползвате именно него!
Имайте предвид че се показваните кодове на грешки не са свързани само с работата на климатроника. Таблиците коментират предимно кодове свързани с неговата работа. Ако не успеете да откриете съответния код за грешка в тях, можете да проверите в пълния списък - ТУК.

 Забележки:
"EC" бутона включва и изключва клапаните на климатроника.
Ако "EC" бутона свети, това показва че климатроника е изключен.

Предназначение и стойности на датчиците (DTC):
 

Датчик

Предназначение 

Стойности

1

Температурата в купето
(B10/4)

 В градуси?

2

Външна температура
(B14)

 В градуси?

3

Темература на лява зона
(B10/1)

 

4

Темература на дясна зона
(B10/1)

 

5

Температура на изпрителя

 

6

Температура на охладителната течност на двигателя (DFI,IFI)
ECT Sensor
(B11/4)

 В градуси. Използва се датчика който показва температурата на двикателя на таблото. За местоположението на датчика: ТУК.

7

Налягане на фреона в охладителя.

 В bar, напр. стойност "4" съответсва на 4 bar

8

Температура на фреона в охладителя
(B12/1)

В градуси, напр. 73 съответства на 73°С

9

Не се използва

-

10

Напрежение за управление на вентилатора

Напрежение, напр. 08(мин) - 6.0(макс) съответстват на стойности от 0.8V до 6.0V

11

Emissions sensor
(B31)

Напрежение, напр. 3.1 съответства на 3.1V

12

Датчик за осветеност
(B32)

Напрежение, напрнапр. 4.2 съответства на 4.2V

20

Ток на външния вентилатор

Ток, напр. 7 съответства на 7mA

21

Обороти на двигателя

Оборити за минута, напр. 00 99 (x100) отговаря на 9900 об/мин

22

Скорост на автомобила

Километри в час

23

Терминал 59d - състояние на акумулатора

Процент, напр. 99.0 отговаря на 99%

24

Напрежение на акумулатора

Напрежение, напр. 12.8 отговаря на 12.8V

40

Софтуерен статус

Версия? напр. 37

41

Хардуерен статус

Версия? напр. 08Кодове на грешки:

N:

Код

Описание

1

B1226

Повреда в датчика за температура в купето (B10/4)

2

B1227

Повреда в датчика за външна температура (B14)

3

B1228

Повреда в датчика за температура на лявата зона (B10/1)

4

B1229

Повреда в датчика за температура на дясната зона (B10/1)

5

B1230

Повреда в датчика за температура на изпарителя (B10/6)

6

B1231

Повреда в датчика за температура на двигателя (B11/4)

7

B1232

Повреда в датчика за налягане на охладителя (812)

8

B1233

Повреда в датчика за температура на охладителя (B12/1)

9

B1234

Повреда в датчика за осветеност (B32)

10

B1235

Повреда в Emissions sensor (B31)

11

B1241

Понижено ниво на фреона

12

B1416

Повреда в електрическата циркулационна помпа на охладителната система (M13).
Не е пряко свързана с работата на климатроника.

13

B1417

Повреда в ляв клапан - "Duovalve"? (Y21y1)

14

B1418

Повреда в десен клапан - "Duovalve"? (Y21y2)

15

B1419

Електромагнитен съединител на компресора (А9к1)

16

B1420

Повишени обороти на празен ход

17

B1421

Импулсен модул (N65)

18

B1422

 

19

B1423

Блокирал клапан външен въздух

20 B1459 Series interface (K2) connection to instrument cluster (A1) - Управлява клапата за подаване на въздух към необходимия вентилатор.

 

Links
Steve Brotherton: Continentalimports.com
Most Information: BenzWorld

S-Class AC Diags: K6JRF's Page
Online Diagnostic Tool: EclassBentz